Jumaat, 23 Oktober 2015

Kejayaan PPT SKSBU


13 Penerima Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya 2015
Peringkat Kebangsaan 

Kausselya Ganeson - Tempat Kedua Pertandingan Deklamasi Sajak anjuran PPMKL 
Tempat Ketiga Pertandingan Nyanyian Lagu Pandu Puteri anjuran PPMKL 


13 ahli menerima Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya Cawangan 2015 Peringkat Negeri 

16 orang ahli lulus Ujian Tangga dan Tangan Emas 2015 
40 ahli lulus Calit Emas 2015 
Perlantikan Ahli Baru 20158 Penerima Anugerah Pandu Puteri Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya 2014
Amugerah Tertinggi PPT Peringkat Kebangsaan 8 ahli PPT menerima Anugerah Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya Cawangan 2014

Pasukan PPT juara Pertandingan kawad Kaki 2014 anjuran Unit Koko SKSBU

10 ahli PPT lulus Tangga dan Tangan Emas 

20 ahli PPT lulus Ujian Calit Emas 

Kem Pra Persetiaan
31 orang ahli dilantik